Bildiri Gönderimi

Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği 20.Ulusal Kongresi ve 12. Afro-Avrasya Toplantısı’nda bildiriler Sözlü ve elektronik poster olarak sunulacaktır.

Bildiri özetleri, yoğun bakım ve kritik bakım alanında nadir vakaları veya ilginç durumları tartışan hayvan veya insan araştırma sonuçlarını veya yüksek kaliteli vaka raporlarını içermelidir. Özetler evrensel etik standartlarına uygun olmalıdır. Klinik araştırmalarda etik kurul onayları ve ülkemiz kanunlarına uygun olması koşulu aranacaktır.

Bildiri Komitesi, çalışmanın içeriğine göre bildiriyi kabul veya reddetme, kabul etmesi halinde sunumun şeklini değiştirme hakkına sahiptir. Olgu sunumları sözel sunum olarak KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Bildiri Gönderme Kuralları:

 • Bildiri özetleri, kongre sayfasında yer alan online bildiri sistemi üzerinden gönderilmelidir. E-posta ya da posta yoluyla gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir.
 • İlk girişte öncelikle yeni kullanıcı olarak kayıt olmak gerekmektedir. Kayıt sırasında tüm bilgilerin ve özellikle e-posta adresinin doğru kaydedilmesine özen gösteriniz.
 • Gönderilen bildiri özetleri daha önce herhangi bir ulusal toplantıda sunulmamış olmalı ve ulusal/uluslararası bir dergide yayınlanmamış olmalıdır.
 • Bildiri özetleri, Türkçe veya İngilizce olarak sisteme yüklenmelidir ve başlık ve yazar bilgileri dışında en fazla 400 kelime olmalıdır.
 • Tablo veya şekil dahil olmak üzere Arial formatında 11 punto kullanılmalıdır.
 • Özet içeriğindeki kısaltmalar, ilk kullanıldıkları yerde net bir şekilde yazılmalıdır.
 • Başlık, kalın harflerle ve kısaltma içermeyen bir yapıda olmalıdır.
 • Yazarlar: İsimler ve kurumlar ayrı ayrı girilmelidir. İletişim için ilgili yazarlar, e-posta ve telefon numaralarını belirtmelidir. Yazar isimlerinde akademik unvanlar kullanılmamalıdır.
 • Bildiri özetleri standart olarak aşağıdaki bölümleri içermeli, her bölümün içeriği online özet kayıt sayfasında kendisine ayrılan alana (pencereye) yazılmalıdır.

1. Olgu Raporları ve Olgu Serileri:

 • Giriş:
 • Olgu(lar):
 • Tartışma ve Sonuç:
 • Referanslar (varsa).

2. Araştırma çalışmaları:

 • Giriş ve Amaç;
 • Hastalar ve Yöntemler;
 • Bulgular;
 • Tartışma ve Sonuç;
 • Referanslar (varsa, en fazla 2 referans, Vancouver stili).
 • Anahtar kelimeler: MeSH’e uygun olarak en fazla 5 anahtar kelime girilmelidir.
 • Yüksek çözünürlüklü jpeg veya png formatındaki yalnızca 1 Tablo veya Şekil yüklenmelidir. Tablo başlığı yukarıda ve Şekil başlığı Şekil altında yazılmalıdır.

Bildirileri özetlerinin değerlendirilmesi

 • Tüm bildiriler, Bildiri Değerlendirme Komitesi tarafından akran ve kör değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Komite üyeleri, özetleri içeriği, yazım dili ve literatüre kattıkları yenilik açısından inceleyecektir. Bir özetin kabulü, hakemin değerlendirmesinden sonra yapılacaktır. Kongre Organizasyon Komitesi, sunumun şekli hakkında son kararı verme hakkını saklı tutar ve karar ilgili yazarına iletilir.
 • Devam etmekte olan ve sonuçları henüz alınmamış çalışmalardan oluşturulan bildiriler ile yukarıda belirtilen özet bölümlerini içermeyen çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Olgu sunumlarında özellikli ve nadir görülen olgular hakkında deneyimlerimizi paylaşmak ve farkındalığı arttırmak hedeflenmelidir. Bu amaca hizmet etmeyen ve yapılandırılmış formata uymayan bildiriler kabul edilmeyecektir.
 • Bildiri kabulleri, hakem değerlendirmeleri sonucuna göre ‘KABUL’ veya ‘RED’ olarak sisteme yükleyen yazara ait e-posta adreslerine iletilecektir.
 • Kabul edilen bildirilerin kongre bildiri kitabında yayınlanabilmesi için; bildiri sahibinin kongre kaydının tamamlanmış olması ve kongrede sunulmuş olması gerekmektedir. Sunulmayan bildiriler bildiri kitabından çıkartılacaktır.

E-Poster Hazırlama Kuralları ise şu şekildedir:

 • Kongre merkezinde E-posterler fiziksel olarak sergilenmeyecektir.
 • E-Poster sunumları PPT formatında hazırlanmalı ve her bir e-poster sunumu bir slayttan oluşmalıdır.
 • E-Poster sunumları belirli ölçülerde olmalı ve kongre sayfasına yüklenmelidir.
 • E-Poster oturumları, belirli zamanlarda poster tartışma alanlarında gerçekleştirilecektir.

Sözlü Sunum Hazırlama Kuralları ise şu şekildedir:

 • PowerPoint (PPT) sunumları, Kongre organizasyonu tarafından hazırlanan alanlarda sisteme yüklenmeli ve sunum sürelerine uyulmalıdır.

Telif Hakkı ve Özetlerin Yayınlanması konusunda ise özetlerin gönderimiyle ilgili telif hakları ve yayın izinleri Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği’ne devredilecektir.