Kurullar

Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği ve Kongre Başkanı

Dr Emel Eryüksel


Kongre Düzenleme Kurulu

Dr Leyla Ferliçolak

Dr Kamil İnci

Dr Recep Civan Yüksel