Konu Başlıkları

 • ARDS
 • Sepsis
 • Yoğun bakımda akut böbrek hasarı ve renal replasman tedavileri
 • Solunum destek tedavileri (NIMV, HFNO, IMV)
 • Hasta ventilatör asenkronileri
 • Yoğun bakımda beslenme
 • Yoğun bakımda geriatrik hastalar
 • Yoğun bakımların akılcı kullanımı
 • Nöroyoğun bakım
 • ECMO
 • Afetlerde yoğun bakım yönetimi
 • Yoğun bakımda antibiyotik tedavisi yönetimi
 • Yoğun bakımda sıvı tedavisi yönetimi
 • Metabolomikler